Skip Navigation LinksAnasayfa -> Köpeğin Tarihçesi

Köpeğin Tarihçesi

KÖPEK ( CANIS FAMILIARIS )

Etçilller(Carnivora) takımının köpekgiller(Canidae) familyasından olan ve bizlerin köpek olarak bildiği sevimli hayvanlar, yeryüzünde insanlar tarafından evcilleştirilmiş ilk hayvanlardır. İlk olarak 12-14 bin yıl önce Avrasya’da(Avrupa ve Asya Bölgesi) ortaya çıkmış, insanlarla ilişkisi en azından 10 bin yıl önce başlamıştır. Köpekgillerin familyasının kökeni ise 40 milyon yıl önce yaşamış olan Miacisis denen etçil memeliye kadar uzanır. Onu izleyen dönemde ortaya çıkan Cynodictus ve Hesperocyn cinsleri ilkel birer köpek sayılsalar da birçok etçilin ortak atası olabilecek yapısal özellikleri de bünyelerinde taşırlar. Daha sonra ortaya çıkan Tomarctus cinsi ise büyük olasılıkla tilki, kurt, çakal ve köpeğin ortak atasıdır. Köpek ise çeşitli uzmanlar tarafından doğrudan atası sayılan çakal ve kurtla birlikte Canis cinsine yerleştirilir. Yapılan uzun araştırmaların sonucu olarak, evcil köpeğin atası olmaya en yakın aday, eskiden Avrupa, Asya, Kuzey Amerika’da yaşayan ve çok çeşitli alt türleri bulunan bozkurt'tur.

Kuzey enlemlerde yaşayan bozkurtlar güneydekilerden çok daha iri olduğundan, köpeklerin orta ya da güney enlemlerde yaşayan, daha küçük yapılı bir bozkurt alttürünün soyundan geldiği sanılmaktadır. Bu özelliği taşıyan alttürlerden biri Hindistan' da yaşarken bir başkası da eskiden Çin'de yaşamıştır. Çakallar ise Asya'nın güneybatı, Avrupa'nın güneydoğu kesimleri ile Afrika'yı içine alan geniş bir coğrafi bölgede dağılım gösterir. Kimbilir belki de bu hayvanlar yiyecek artıkları bulmak amacıyla yerleşim alanlarına yakın bölgelerde yaşamaya başlamışlar ve yaklaşan tehlikelere karşı gayri ihtiyari insanları uyararak güven duygusu yaratıp insanlarla aralarında yavaş yavaş gelişen bir ilişkiye önayak olmuşlardır.

Köpek evcilleştirilmeye başladıktan sonra, onu yabanıl akrabalarından ayıracak bazı ortak özellikleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Yukarı doğru kıvrık olan kuyruk biçiminin büyük olasılıkla ilk köpek soyuna kadar inmesi, bütün köpek tiplerinin ortak bir atadan geldiği görüşünü güçlendirmektedir. Köpeğin ayırt edici özelliklerinden biri de kurdunkilerden daha küçük ve daha güçsüz diş yapısıdır. Anlaşıldığı kadarıyla başlangıçta, daha küçük yapılı, daha küçük dişli ve dolayısıyla eğitilmesi ve denetlenmesi daha kolay olan hayvanlara yönelik bir yapay seçme uygulanmıştır. Eldeki kanıtlar evcil köpeğin büyük bir hızla her iki yarıküreye ve tropik iklimlerden kutup bölgelerine kadar tüm yeryüzüne yayıldığını göstermektedir. Avrupalılar Kuzey Amerika'ya ayak bastıklarında, kendi köpeklerini de oraya götürdüler. Ama tüm Yerli kabilelerinde zaten köpek beslenmekteydi. O sıralarda, Kuzey ve Güney Amerika'da en azından 20 köpek soyu bulunuyordu. Meksika tüysüz köpekleri ve Eskimoköpekleri dışında bunlardan çoğunun nesli tükenmiştir. Avusturalya'da evcil köpekten farklı bir tür olan 'dingo'lar bulunur. Yabanıl bir hayvan olan dingo, bazen yarı evcilleşmiş biçimde Yerli köylerinde yaşar. Dingonun ataları büyük olasılıkla birkaç bin yıl önce, ilk göçmenler tarafından Avustralya'ya getirilmiş ve bu hayvanlar sonradan yabanıllaşmıştır. Afrika'da yazılı tarihin başlangıcından beri köpeklerin bulunduğu bilinmektedir. Yerli köpek soylarından varlığını sürdüren basenji, ekvator bölgelerindeki Pigmeler tarafından günümüzde de beslenmektedir. Aynı genel köpek tiplerine yeryüzünün hemen her yerinde rastlanmakla birlikte, fiziksel yapıları ve davranış özellikleri birbirine çok benzeyen birçok tip ortadan kalkmış, eski soyların çoğu ya tümüyle yok olmuş ya da büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Ama Eski Mısırlıların kutsal saydığı köpek salukiye, Babil ve Hitit sanatında kullanılan köpek figürleri, bugünkü Kangal çoban köpeğine çok benzer. Aralarındaki önemli biçim, renk ve desen farklarına karşın tüm evcil köpekler Canis familiaris türündendir ve günümüzdeki 200'ü aşkın soy, tümüyle insanlar tarafından seçmeye dayalı ıslah yöntemiyle ortaya çıkan tiplerin kendi içinde üretilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Kurtlarda görüldüğü gibi köpeklerde de toplu halde yaşama ve sürü önderini izleme güdüsü çok güçlüdür. Bu duygu köpeklerin insanlara yönelmesinde önemli bir rol oynar. İnsanların beslemekten hoşlandığı evcil hayvanlardan olan kedinin tersine köpek, bağımsız ve yabanıl bir yaşama kolay kolay alışamaz. Sürü içinde yaşamaya ve sürü önderinin koruyuculuğuna büyük gereksinim gösterir. Bakımını üstlenen insan da gerçekte sürü önderinin yerini alan bir unsurdur. İnsan tarafından evcilleştirilen ilk köpek bir kurt idi. Dünyanın pek çok bölgesinde evcilleştirmenin tarihi muhtemelen on iki yüzyıl öncesine uzanır. Idaho'daki Beaverhead Dağları'nda, Avrupa, Asya ve Kolombiya'da, hepsi aynı döneme ait bulgulara rastlanmıştır. İnsan ile köpek arasındaki dostluk tarihte görülen en eski ve en uzun süreli dostluklardan biridir.Copyright © 2011 kopegimees.com
Anasayfa    Üye Ol    Üye Girişi    Üyelik Sözleşmesi    Detaylı Arama    İletişim    Hakkımızda    Site Haritası
dekopet
Köpek Kulübesi-1

Dış Mekan Köpek Kulübesi
(2-6 kg arası köpekler)
KDV Dahil 324,00 TL
Köpek Kulübesi-2

Dış Mekan Köpek Kulübesi
(7-16 kg arası köpekler)
KDV Dahil 654,00 TL
Köpek Kulübesi-3

Dış Mekan Köpek Kulübesi
(17-36 kg arası köpekler)
KDV Dahil 989,00 TL
Köpek Kulübesi-4

İç Mekan Köpek Kulübesi
(7-16 kg arası köpekler)
KDV Dahil 529,00 TL
Köpek Kulübesi-5

İç Mekan Köpek Kulübesi
(7-16 kg arası köpekler)
KDV Dahil 529,00 TL